k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

LINKS D'INTERÉS

 
k

 

Intituto Internacional de Altas Capacidades  

www.altas-capacidades.net

 

Consejo Superior  de Expertos en Altas Capacidades

www.altascapacidadescse.org

 

Confederació Espanyola d'Associacions de Superdotació

confederacionceas.altas-capacidades.net

 

Asociación de Padres y de Niños Superdotados de Cataluña

agrupans.altas-capacidades.net

 

Federació Catalana d'Associacions i Centres de Superdotació i Altes Capacitats

www.altas-capacidades.net/fedcaces

 

Coordinadora d'Usuaris de la Salut: Altas Capacidades y Salud

http://www.acysalud.altas-capacidades.net/

 

European Council For High Ability (Consell Europeu d'Altes Capacitats)

www.echa.info

 

Banc de Recursos per al Desenvolupament de la Creativitat i les Altes Capacitats

altacapacidad.org

 

Escola Inclusiva     

perso.wanadoo.es/einclusiva