k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

L'ESCOLA d'ALTES CAPACITATS PER A PARES

 
k

Els pares també necessiten un suport especial. Educar a un nen d'altes capacitats no és fàcil, i a l'adolescència menys. Per això convidem als pares a participar a l'Escola d'Altes Capacitats per a Pares, on adquireixen una formació específica d'alt nivell científic.

La dirigeix personalment el Dr. Joan Lluis Miranda i té lloc els mateixos dies i durant el mateix temps que els nens reben el curs específic dels Programes Educatius d'Altes Capacitats.

L'Escola d'Altes Capacitats per a Pares s'ofereix als pares d'aquests nens, sense cost econòmic.

Quan es produeix alguna notícia d'especial interès, entre sessió i sessió, el Dr. Miranda remet a tots els pares un comunicat. En els següents capítols es reprodueixen alguns d'ells.

Un marc de referència adequat per a l'Escola d'Altes Capacitats per a Pares podria ser l'interessant article de la Dra. Luz Pérez, Catedràtica de Psicologia de la Universitat Computense de Madrid, membre del Consell Superior d'Experts en Altes Capacitats. Els pares poden accedir a aquest interessant article científic fent

clic aquí.