k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

EL NOU PARADIGMA DE LA SUPERDOTACIO I DE LES ALTES CAPACITATS

k

En aquest espai donem a conèixer els principals articles i conferències que, sobre l'actual paradigma de la superdotació, s'estan publicant, especialment en els seus aspectes més importants.

D'una banda, els processos emocionals que intervenen i la seva interacció amb els processos cognitius. El segon aspecte, derivat del primer: la superdotació com projecte a desenvolupar. Tot això de la mà dels nous postulats de la Neurociencia i de les investigacions científiques més recents.

Seguidament hem col·locat els articles de premsa relatius al nou paradigma de la superdotació y conferencies.