k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL NOU PARADIGMA DE LA SUPERDOTACIÓ I DE LES ALTES CAPACITATS.

 
k

La Generalitat de Catalunya, Departament d'Innovació Universitats i Empresa, ha dedicat el Nº 1 de la seva Revista PARADIGMES a un monogràfic sobre LA GESTIÓ DEL TALENT.
Referent a l'educació dels alumnes superdotats i d'altes capacitats, la Generalitat de Catalunya ha volgut divulgar àmpliament els nous plantejaments científics sobre aquest tema, per a coneixement dels educadors i de la societat en el seu conjunt, publicant en la seva Revista aquests dos articles, que seguidament reproduïm:DAVANT EL NOU PARADIGMA DE LA SUPERDOTACIÓ I DE LES ALTES CAPACITATS

Prof. Josep de Mirandés

 

TALENT I EDUCACIÓ

Prof. Enric Roca