k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

DICCIONARI DE LES ALTES CAPACITATS

 
k

 

Aquest és el Diccionari de les Altes Capacitats del Pla de Formació Altes Capacitats i Educació Inclusiva, aprovat pel Ministeri d'Educació, que s'ofereix als Mestres i Professors mitjançant Conveni de Col•laboració entre el Ministeri d'Educació i el Consell Superior d'Experts en Altes Capacitats.

Està orientat en els actuals postulats científics que es coneixen com El Nou Paradigma de l'Educació i de les Altes Capacitats, i abasta els diferents àmbits científics implicats.

ACCESO AL DICCIONARI