9. És correcte realitzar la detecció sistemàtica de dedes i després aplicar mesures educatives sense derivar al necessari diagnòstic a cap?

 

En algunes comunitats es realitza la detecció sistemàtica de tots a les escoles. En principi aquesta iniciativa pot ser positiva. Però, és fonamental que els pares observin si després de la detecció es produeix la necessària derivació per realitzar el diagnòstic, o, si per contra, s'inicia la pràctica errònia i tan nociva de aplicar a tots un tractament educatiu, burlant així el diagnòstic imprescindible per a una bona part dels alumnes.

És necessari advertir dels riscos que suposa una detecció sistemàtica si d'ella es pretenen deduir mesures educatives o determinar la superdotació o altes capacitats d'una part dels alumnes.

D'incórrer en tal error, pel greu dany que es produeix a aquests nens, és preferible no realitzar tal detecció sistemàtica. Ens remetem a l'indicat en les Definicions Científiques Altes Capacitats i pel Ministeri d'Educació, que hem trascrit en la resposta a anterior pregunta.

 

 

k
k