7. I si es realitza la detecció amb algun
test de quocient intel·lectual?

 

La utilització d'un test psicològic de quocient intel·lectual o d'índex general cognitiu o factor “g”, només pot ser realitzada per un equip de professionals amb titulació i un gran coneixement d'aquest test i un especial coneixement del test aplicat a les diferents capacitats, així com amb una acreditada experiència en això, i sempre amb l'autorització expressa dels pares.

Tinguem en compte que el quocient intel·lectual mai i és un factor determinant, sinó una dada més dins d'un perfil complex. Vegem el que han dit els experts sobre el particular:

Cándido Genovard. Catedràtic de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona, en “Psicopedagogia de la Superdotació” Editat per la Universitat Oberta de Catalunya, 1.999, assenyala sobre el particular:

“Quocient Intel·lectual o Factor “g” són indicadors d'intel·ligència acadèmica, de raonament lògic, d'intel·ligència cultural, però ni mesuren tota la intel·ligència ni la intel·ligència general, per tant són indicadors d'un talent, (talent acadèmic) però no de la superdotació”.

“Aquesta consideració tradicional que avaluava la capacitat intel·lectual només a partir del C.I. (Quocient Intel·lectual superior a 130), està actualment obsoleta, i ha quedat substituït per organitzacions més riques i complexes d'estructures i funcions” (Antonio Castelló. Universitat Autònoma de Barcelona “Alumnat excepcionalment Dotat Intel·lectualment”. Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 1999)". 

 

 

 


 

k
k