6. ╔s suficient la detecciˇ o l'avaluaciˇ psicopedag˛gica per saber si un nen es troba en l'Ómbit de la superdotaciˇ o per deduir alguna mesura escolar?

 

No, en absolut. Així s'estableix en les actuals Definicions Científiques Altes Capacitats:

La ‘detecció’, i ‘l'avaluació psicopedagògica’ són aproximacions prèvies que faciliten el Diagnòstic Clínic, però, en qualsevol cas, només el Diagnòstic Clínic de la Superdotació, realitzat per un equip de professionals especialitzats, amb la titulació legal indicada, podrà determinar si un nen es troba a cada moment, o si es podrà trobar, en els àmbits de la excepcionalitat intel·lectual”.

“Només del Diagnòstic Clínic és possible deduir les mesures educatives necessàries. Amb freqüència es posa en evidència el greu error de la mesura educativa que inicialment s'havia pres només sobre la base de la prèvia detecció o avaluació psicopedagògica”.

D'aquí l'encertada norma del Ministeri d'Educació, en aplicació de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries:

“L'atenció a la diversitat exigeix diagnòstic previ de les necessitats educatives de tots els alumnes i solucions adequades a cada cas en funció del diagnòstic”.

El Catedràtic de Pedagogia de la Universitat autònoma de Barcelona Cándido Genovart indica: “Pretendre una resposta educativa sense realitzar el diagnòstic resulta il·lús”.

 

 

 

 

k
k