4. La detecció i el posterior diagnòstic és imprescindible davant la possibilitat d'alta capacitat o superdotació?

 

En efecte: Diu el Ministeri d'Educació: “A Espanya han d'haver-hi uns tres-cents mil alumnes superdotats, dels quals només s’han identificat a uns dos mil” Això significa que hem identificat al 0´6% dels alumnes superdotats, per tant desconeixem a la seva immensa majoria, el 99’4%.

 “El 70% dels alumnes superdotats té baix rendiment escolar, i entre el 35 i el 50% es troba en el fracàs escolar”. (Ministeri d'Educació, Llibre-informe Alumnes Precoços, Superdotats i d'Altes Capacitats. MEC-2.000). .

Vegem el que sobre el particular indiquen els experts:

“Hi ha alumnes que sofreixen molt a les aules, i ho fan en silenci, perquè consideren que les seves aptituds no són “normals” perquè no responen als estàndards que es consideren adequats al curs en concret, a l'edat, al nivell curricular etc. Llavors intenten amagar el seu talent, la seva potencialitat i molt sovint la falta d'un tutor que sàpiga avaluar i reconduir aquestes circumstàncies pot provocar un dany irreparable, pot portar a l'alumne al fracàs escolar o bé submergir a l'alumne en unes condicions psicològiques de sofriment, inseguretat, aïllament, etc.”. (Enric Roca. Doctor en Ciències de la Educació. Professor Titular i Vicedegà d'Ordenació Acadèmica i Transferència del Coneixement. Universitat Autònoma de Barcelona).

“És important que es diagnostiquin als nens i nenes amb les altes capacitats, a fi de poder activar accions educatives, perquè si no moltes d'aquestes persones poden arribar a sofrir problemes de conducta; o bé poden arribar al fracàs escolar -cosa desgraciadament freqüent-; però, el que és més greu, poden sofrir greus problemes personals d'ordre psiquiàtric, amb la gravetat i el sofriment que això comporta, tal com malauradament he pogut constatar en no pocs casos, i tal com ens mostres, també, seriosos estudis sobre el risc de trastorns psiquiàtrics” (Ignasi Puigdellívol. Catedràtic de Didàctica. Universitat de Barcelona).

 

 

 
k
k