2. Què és la detecció de les capacitats?

 

 

És una primera aproximació cap al necessari Diagnòstic Clínic Complet de les capacitats de tots els estudiants. És començar a prendre aquest necessari coneixement. També és saber si en un moment donat si un nen podria trobar-se en l'àmbit de les altes capacitats.
k
k