k

1. Per què és necessari conèixer les capacitats innates i els talents de tots els estudiants?  

 
 • Perquè el talent que no es desenvolupa es perd.

 

 • Perquè a l'Estat Español amb la Llei Orgànica d'Educació (LOE), tots els estudiants tenen dret a rebre l'educació inclusiva: adaptada a les seves necessitats, i al desenvolupament dels seus talents

 

 • Perquè és just donar a cadascun el que necessita. En això consisteix el principi d'igualtat d'oportunitats.

 

 • Perquè fomentar un sistema educatiu flexible, inclusiu, que promogui el desenvolupament del talent de cadascun i l'excel·lència, millorarà l'educació de tots.

 

 • Perquè el desenvolupament del talent, el desenvolupament personal ple, només s'aconseguirà si es permet desplegar tot el potencial intel·lectual, sense barreres.

 

 • Perquè és urgent trencar amb els mites i prejudicis socials que frenen el reconeixement i el desenvolupament del talent de cadascun.

 

 • Perquè el talent dels més capaços, al servei de la societat permetrà la construcció d'un futur millor per a tots.

 

 • Perquè tots els nens que no són superdotats o d'alta capacitat, tots són talentosos, doncs tots tenen una capacitat potencial o talent que cal descobrir per tal de poder desenvolupar. (Dr. J. Gairín).

 

 • Perquè La societat que viu d'esquena a l'existència del talent dels nens, nega el seu futur.

 

 • Perquè només mostraran interès pel talent de tots els qui estiguin disposats a identificar proactivament el seu potencial, de manera sistemàtica i periòdica. I, a partir d'aquí, adaptant l'ensenyament a les seves necessitats.

 

 • Perquè el talent es busca, no cal esperar a trobar-ho.

 

 • Perquè “El geni només pot aflorar en llibertat, conquistar-se a un mateix requereix tenir la llibertat de pensar per un mateix”. (Stuart Mill).

 

 • Perquè els pares volen que l'ensenyament desenvolupi els talents dels seus fills, i en l'ensenyament “els pares tenen el dret a triar el que considerin millor per als seus fills” i “necessàriament han de prestar el seu consentiment respecte de les diferents opcions educatives que puguin plantejar-se per l'administració”. (Tribunal Suprem, Sentencia 12-11.12)

 

 • Perquè tots els nens tenen dret a ser feliços, i la felicitat de cadascun necessàriament passa pel desenvolupament de les seves capacitats potencials i talents, que tots tenen.

 


 
k