LA DETECCIÓ


PREGUNTES FREQÜENTS

  1. Per què és necessari conèixer les capacitats innates i els talents de tots els estudiants?  

  2. Què és la detecció de les capacitats?

  3. És molt important realitzar la detecció?

  4. La detecció i el posterior diagnòstic és imprescindible?

  5. Qui pot realitzar la detecció?

  6. És suficient la detecció o l'avaluació psicopedagògica?

  7. I si es realitza la detecció amb algun test de quocient intel·lectual?

  8. Seria raonable que els pares no es preocupessin?

  9. És correcte realitzar la detecció sistemàtica de tots i després aplicar mesures educatives sense derivar al necessari diagnòstic?

  10. Com utilitzar els qüestionaris de detecció?

QÜESTIONARIS GENERALS

QÜESTIONARIS COMPLEMENTARIS  (a partir del Cicle Mitjà de Primària)

Una vez haya descargado y contestado los cuestionarios, contacte con el Centro de Diagnóstico correspondiente a su Comúnidad Autónoma, a su Provincia, y a su Zona, que gratuïtamente le dará el resultado. Clicar Aquí.
botoninicio
Atras
Español Catalán